Informacja ze spotkania z partnerstwem lokalnym w Mielnie

Uczestnicy spotkania w Mielnie w dniu  10.01.2012 r. podsumowali przedstawioną wstępną wersję raportu diagnozy i spisali uwagi do przedstawienia Zespołowi Badawczemu. Ponadto ustalono termin spotkania członków partnerstwa lokalnego w Kole Koszalińskim Towarzystwa Pomocowego Brata Alberta. Przed kolejnym spotkaniem z opiekunem merytorycznym w partnerstwo pragnie spotkać się w celu wypracowania wspólnego zdania na temat zarządzania projektem oraz wyznaczenia koordynatora partnerstwa w kolejnej fazie projektu.

Ponadto ustalono zakres szkoleń jakie muszą się odbyć w następnym etapie projektu. Szkolenia te są dostoswane do specyficznego rynku charakterystycznego dla miejscowości nadmorskich. Omówiono także zakres szkoleń potrzebnych dla osób kluczowych a także sposób testowania poszczególnych standardów  w obszarach: mieszkalnictwa, pomocy doraźnej, partnerstw lokalnych, zdrowia, pracy socjalnej, streetworkingu a także edukacji i zatrudnienia.