Konferencja projektowa WCES w Pleszewie


W dniu 12 lipca 2012 roku w Pleszewie Starosta Michał Karalus  otworzył konferencje w ramach projektu regionalnego Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej. Na Sali byli przedstawiciele z czterech gmin powiatu, instytucji samorządowych, Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, gminnych ośrodków pomocy społecznej, Przedstawiciel Spółdzielni socjalnej „ALFA”, przedstawiciel reprezentujący społeczną rade ds. zatrudnienia w Powiecie jednocześnie przedsiębiorca i przedstawiciel Izby Gospodarczej.  

Następnie Starosta oddał głos Tomaszowi Sadowskiemu, który przedstawił zasady projektu. Jest już to drugie po powiecie Nowotomyskim spotkanie. W ramach tego projektu odbędzie się cykl 5-ciu spotkań z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono, którzy w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności (WCES) wspierają lokalne środowiska w rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Spotkania te o charakterze seminaryjno-warsztatowym  kierowane są do  przedstawicieli administracji publicznej, instytucji kultury, organizacji obywatelskich i gospodarczych w Powiecie Pleszewskim. Stworzona w wyniku tych spotkań platforma posłuży do dalszej współpracy w zakresie kształtowania  spójności społeczno-gospodarczej. Pozwoli na współpracę między instytucjami samorządu lokalnego, przedstawicielami biznesu oraz liderami i przedstawicielami organizacji obywatelskich.  Celem tych działań jest powstanie przedsiębiorstw społecznych i instytucji pozwalających rozwiązywać skutecznie problemy społeczne. Dalej Tomasz Sadowski poprosił wszystkich  przedstawicieli o przedstawienie się poznając się łatwiej się rozmawia. W dalszej części Tomasz Sadowski omówił aspekty samorządności czym jest samorząd , rola lidera demokratycznie wybranego na tle dzisiejszych doświadczeń i w odniesieniu się do trudnej i złożonej historii Polski. Powiedział też o społecznej gospodarce rynkowej w odniesieniu do różnorodnego  nazewnictwa działań, które od lat prowadzi Fundacja Barka. Przez niektórych nie słusznie nazywanych tzw. ekonomią społeczną lub sektorem pozarządowym.

W imieniu Pro Publico Bono głos zabrał prof.  Leopold Zgoda mówiąc o aktywności społecznej i podstawach etycznych motywacji i relacji między tzw. władza  a obywatel. Dalej głos zabrał Cezariusz Słomkowski Prezes Stowarzyszenia Trzeźwość w Odolanowie jednocześnie Kierownik CIS-u. CIS- funkcjonuje dzięki partnerstwu jest ono bardzo ważne. W tej chwili w CIS-e jest 28 uczestników. Utrzymuje się rynkowo dzięki lokalnym przedsiębiorcą i zleceniom z gmin. I jak Powiedział Cezariusz Słomkowski wraz z dwoma spółdzielniami socjalnymi są liczącymi się pracodawcami na lokalnym rynku.

Po nim zabrał głos Piotr Cebulski Prezes Spółdzielni Socjalnej „Kwant” z Odolanowa. Powiedział o swoich doświadczeniach jako osoba uzależniona. Od  15 lat już nie pije pomaga innym uzależnionym. Jak powiedział działalność społeczna wraz z innymi ludźmi pozwoliła mu wyjść z uzależnienia. Wskazał jak ważne dla osób z problemami są spółdzielnie socjalne czy stowarzyszenia samopomocowe. Po spotkaniach wprowadzających odbyła się szeroka dyskusja. Wypowiedział się Prezes Spółdzielni Socjalnej „ALFA” z Pleszewa, której pomogła powstać Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w ramach projektu Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu. Spółdzielnia zatrudnia 8 osób, głównie zajmuje się pracami budowlano-remontowymi oraz utrzymania zieleni. Powiedział, że tego typu pomoc jest niezbędna dając swój przykład  i bardzo poprał cele projektu. Po dyskusji ustalono termin następnego spotkania. Zaproszenia będzie wysyłał Starosta, który będzie przewodniczył wszystkim spotkaniom w ramach projektu.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *