Spotkanie partnerstwa lokalnego w Lwówku Wlkp.

Miejsce spotkania – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Wlkp.

Podczas w dniu dniu 24.01.2012r. spotkania partnerstwa omówiono przedstawiony raport diagnozy partnerstw lokalnych. Z powodu ogłoszenia przez CRZL konkursu PO KL do fazy pilotażu omówiono dokumentację konkursową i zapoznanio się z wnioskiem.

Uczestnicy spotkania dopracowali część merytoryczną wniosku, wstępnie spisali sposób testowania obszarów na ternie działania partnesrtwa.

Sporządzono wstępnie budżet projektu z podziałem na partnerów.

Na kolejne spotkanie zaplanowano wypełnianie harmonogramu oraz umowy pomiedzy liderem PL a partnerami.

Kolejny termin spotkania to 01.02.2012 r.