500 plus dla każdego dziecka już od lipca


Na konwencji wyborczej PiS, prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dzieci, bez kryterium dochodowego. Nowy program ma ruszyć już od 1 lipca 2019 roku i kosztować ok. 20 mld zł.

Zmiany obejmą również osoby samotnie wychowujące dziecko, aby złożyć wniosek nie będą musiały ustalać alimentów. Dotychczas obowiązywało tzw. kryterium dochodowe, które nie pozwalało pobierać świadczenia na pierwsze dziecko, po uzyskaniu dochodu w wysokości 800zł na osobę w rodzinie. Wykluczało to z programu wiele ubogich rodzin, w których kryterium to zostało przekroczone nawet o kilkanaście złotych (nie obowiązywał tutaj mechanizm „złotówka za złotówkę”).

Program ma kluczowe znaczenie dla gospodarki pod względem stymulowania konsumpcji. Dodatkowe 20 mld zł może spowodować podobny efekt, jaki miał miejsce, po starcie programu w 2016 roku. Przy spowalniającej gospodarce będzie to stanowić dodatkowy zastrzyk dla lokalnego rynku. Istnieje jednak ryzyko, że obserwowane spowolnienie w Europie obejmie również nasz kraj, co przy napiętym budżecie może doprowadzić do większego deficytu.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *