Czy możliwe są sprawiedliwe podatki? Nowe pomysły rządu


Rząd zamierza obniżyć pozapłacowe koszty pracy i podnieść zarobki Polaków o 25-30%, jednocześnie bilansując wpływy podatkowe za pomocą optymalizacji i uszczelnienia stawki CIT.

Plany te wpisują się w strategię rządu, mającą na celu zbliżenie się poziomu zarobków Polaków do poziomu zarobków w Europie Zachodniej. Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy spowoduje, że w kieszeni pracownika pozostanie znacząca kwota, ktoś, kto zarabia dziś na rękę np 3 tys zł, po zmianach otrzymałby 3750 zł. Po programie 500 plus, byłby to kolejny zastrzyk gotówki dla polskich rodzin i gospodarki.

Ubytek dochodów budżetowych miałby zostać zastąpiony przez reformę podatku CIT. Zmiana będzie polegała na tym, że wprowadzony zostanie zakaz odliczania kosztów uzyskania przychodów z jednoczesnym podatkiem przychodowym w wysokości 1,5 %. Miałoby to kilkukrotnie zwiększyć dochody z tytułu CIT.

Zmiany obejmą również przedsiębiorców rozliczających się PIT-em. Wprowadzony zostanie podatek przychodowy na wzór obecnego podatku ryczałtowego, w różnej wysokości w zależności od kategorii działalności. Natomiast w przypadku małej działalności gospodarczej, wszelkie obciążenia podatkowe miałyby wynieść 15% od przychodu.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *