Pracownicze Plany Kapitałowe receptą rządu na wyższe emerytury?


Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy pomysł rządu na godziwe emerytury dla Polaków. System ten będzie funkcjonował prawdopodobnie już od początku przyszłego roku i obejmie wszystkich pracujących w wieku od 19 do 55 lat, którzy odprowadzają składki ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia.

PPK będą dobrowolne, choć zapis do nich jest automatyczny. Składki na PPK mają być odprowadzane od wynagrodzenia netto, a także od pensji brutto, tak więc koszty zostaną rozłożone między pracownika i pracodawcę. Będzie to dodatkowy koszt pracy i pomniejszenie pensji, w zamian za możliwość większej emerytury. Oszczędności będą również dofinansowywane przez państwo (240 zł rocznie). Zgromadzonymi środkami będą zarządzać wybrane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Pracodawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z jednym z nich.

Inaczej niż w przypadku OFE, z PPK można zrezygnować w każdym momencie trwania, a zgromadzone pieniądze wypłacić. Środki te podlegają też dziedziczeniu. System ma za zadanie pobudzić oszczędzanie na emeryturę, aby była ona nieco wyższa niż ta wyliczona w ZUS.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *