Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,5 procent


GUS poinformował, że przeciętna płaca w średnich i dużych firmach, wyniosła w czerwcu 4 848 zł brutto, co odpowiada kwocie 3 444,97 zł netto. W skali roku oznacza to wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 7,5% i utrzymanie dynamiki podwyżek na wysokim poziomie, jako że w poprzednim miesiącu wynagrodzenia wzrosły rok do roku o 7%.

Dane GUS są oparte o ankiety z przedsiębiorstw, czyli takich firm, które zatrudniają co najmniej 9 osób. Choć pracuje tam 6 mln 222 tys. osób, to nie jest to pełen obraz rynku pracy w Polsce. Jednak GUS z uwagi na dostęp do ich danych, oblicza w ten sposób średnie wynagrodzenie dla całej gospodarki. Inne wyliczenia podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która uwzględniła w swoich badaniach wszystkie podmioty działające na rynku, a więc także mikroprzedsiębiorstwa. Według tych badań przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w Polsce w 2017 roku wyniosło jedynie 2758 zł.

Presja płacowa w dalszej perspektywie będzie narastać z uwagi na niską stopę bezrobocia, silny wzrost gospodarczy i ubytek pracowników związany z przechodzeniem na emeryturę. Przyczynić do niej może się także narastająca presja płacowa w sektorze publicznym.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *