Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia


Jeden z elementów piątki Kaczyńskiego, czyli zerowy PIT dla pracowników do 26. roku życia może zacząć obowiązywać już od 1 sierpnia. Projekt ustawy został zatwierdzony przez Radę Ministrów i skierowany do parlamentu.

Początkowo proponowane rozwiązanie zakładało, że ulga obejmie jedynie tych, którzy pracują na umowę o pracę, jednak finalny projekt obejmuje również pracujących na umowę zlecenie. Dochody, podlegające zwolnieniu, zostały ustalone na 85 528 zł, czyli do wysokości pierwszego progu podatkowego. Nadwyżka powyżej tej kwoty będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Niestety ulga ta nie zwalania młodych osób z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ, które stanowią największe obciążenie pensji pracownika. Z drugiej strony każda obniżka podatków, choćby dla niewielkiej grupy społecznej, jest mile widziana.

 

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *