Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

21 grudnia, 2014 admin  ekonomia społeczna No Comments »

Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka wraz partnerem Centrum PISOP realizuje od stycznia 2013 roku projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Ekonomia społeczna to jeden ze sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Do podmiotów ekonomii społecznej zalicza się: organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady…