Agencja Fitch podtrzymała rating, Moody’s zrezygnował z oceny


Z dużej chmury mały deszcz, tak można podsumować piątkowy dzień. W piątek i to trzynastego, dwie agencje – Fitch i Moody’s zapowiedziały aktualizację polskiego ratingu (oceny wiarygodności kredytowej). Były obawy o możliwe obniżenie ratingu, bądź jego perspektywy, jednak nic z tych rzeczy. Pierwsza z agencji pozostawiła rating i perspektywę bez zmian, druga nie podjęła się w ogóle aktualizacji.

W komunikacie agencji Fitch można przeczytać, że rating Polski (czyli A-) jest oparty na solidnych fundamentach makroekonomicznych, w tym zdrowym systemie bankowym i polityce monetarnej. Natomiast nasz dług publiczny jest na poziomie mediany państw ocenianych na „A”, choć zmniejszona stabilność polityczna od 2015 roku stanowi ryzyko dla tego długu. Agencja zaznacza również, że dług zewnętrzny (31 proc PKB w 2016 roku) jest relatywnie wysoki w porównaniu do mediany. Dodaje też, że PKB per capita pozostaje niższy niż w porównywalnych krajach, mimo stosunkowo silnego wzrostu w latach minionych. Agencja przyjrzała się także prognozom naszego PKB i oceniła, że wzrost gospodarczy przyspieszy do 3 proc PKB w roku 2017 i 3,2 proc. w roku 2018 z 2,7 proc w 2016. Przyczynić ma się do tego wzrost wykorzystania środków unijnych, spadek stopy bezrobocia i program wsparcia finansowego dla rodzin (Program Rodzina 500+).

Agencja jest zaniepokojona zmniejszeniem się przewidywalności i klimatem politycznym w naszym kraju. Przypomniała o reformach rządu, polegających na opodatkowaniu banków, obniżeniu wieku emerytalnego i wprowadzeniu ulg fiskalnych, które doprowadziły do napięć w kraju i krytyki zza granicy, w tym ze strony Komisji Europejskiej. Agencja zauważyła też spór o grudniowe głosowanie nad ustawą budżetową na rok 2017, które opozycja określiła mianem nielegalnego i zapoczątkowała duże demonstracje.

Na koniec Fitch przedstawiła możliwe scenariusze, dotyczące obniżenia lub podwyższenia ratingu w przyszłości. Podniesienie oceny jest możliwe w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB lub dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego, wskutek poprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału. Natomiast obniżenie jest prawdopodobne w przypadku pogorszenia sytuacji finansów publicznych (wzrostu relacji długu publicznego do PKB w średnim horyzoncie czy też wzrostu deficytu budżetowego powyżej 3 proc), jak również w przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej (pogorszenia klimatu inwestycyjnego, niestabilnej sytuacji makroekonomicznej lub spadku PKB).

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *