Agencja S&P nie zmieniła ratingu Polski


Agencja Standard & Poor’s dokonała okresowego przeglądu ratingu Polski, ale pozostawiła go bez zmian. Według Agencji ocena kredytowa Polski jest na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.

Agencja S&P zrewidowała również prognozowane tempo wzrostu gospodarczego w Polsce na najbliższe lata, zakładając wzrost PKB w 2023 roku na poziomie 1,1%, w 2024 r. 3,2%, natomiast w 2025 r. 3,3%. „W Europie Środkowo-Wschodniej Polska przekroczyła nasze oczekiwania dotyczące wzrostu, a Węgry osiągnęły gorsze wyniki w stosunku do naszych prognoz wzrostu konsumpcji w I kw. W przypadku Polski nearshoring, wzrost eksportu usług informatycznych oraz wyższe wydatki na wojsko prawdopodobnie wesprą wzrost po 2023 r., szczególnie pod względem inwestycji i eksportu” – czytamy w raporcie.

Agencja S&P prognozuje także spadek inflacji w Polsce do 11,7% w 2023 r. z 13,3% w 2022 r. (wobec celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5% +/-1%), a w kolejnym roku do 6,2% i 3,1% w 2025 r. „Spodziewamy się, że inflacja w Polsce osiągnie poziom docelowy z przedziału banku centralnego 1,5%-3,5% nie wcześniej niż w 2025 r” – napisano w raporcie. Agencja spodziewa się pierwszych obniżek stóp procentowych pod koniec tego roku.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *