Agencja Standard & Poor’s podwyższa rating Polski


Świetne wieści dla polskiej gospodarki ze Stanów Zjednoczonych, agencja Standard & Poor’s podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej do „A-” z BBB+”. Rating został więc przywrócony do poziomu sprzed 2016 roku, kiedy agencja zdecydowała o jego obniżeniu.

Co sprawiło, że agencja podwyższyła rating? Agencja argumentuje to silną ścieżką zrównoważonego wzrostu gospodarczego Polski i ostrożnością fiskalną, jak również dywersyfikacją i konkurencyjnością naszej gospodarki. Podkreśla, że eksport Polski stanowi 55% PKB, wobec 27% w 2000 roku, co pokazuje stopień otwartości nietypowy dla tak dużych gospodarek.

Agencja zwraca też uwagę na wysoki wzrost gospodarczy w tym roku, prognozowany na 4,8%. Agencja docenia Polskę za utrzymywanie niskiego deficytu finansów publicznych, szacowanego w tym roku na 0,9% z oczekiwanych 2% PKB.

Dalsze decyzje odnośnie ratingu agencja uzależnia od wzrostu realnych dochodów w Polsce, spadku deficytu budżetowego, czy sukcesu pracowniczych planów kapitałowych (PPK), które mają za zadanie zwiększyć prywatne oszczędności, redukując tym samym przyszłe zobowiązania Polski w związku z sytuacją demograficzną i malejącą liczbą ludności w wieku produkcyjnym.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *