Bezrobocie wciąż spada, piąty miesiąc z rzędu


Czerwiec to kolejny już miesiąc, w którym stopa bezrobocia spada. Najnowsze dane GUS pokazują, że bez pracy pozostaje 7,1% Polaków, czyli w porównaniu z majem to wynik lepszy o 0,3%, a od stycznia już o 1,5%. Bez pracy jest nadal 1 mln 150 tys. osób, ale trzeba podkreślić, że jeszcze w 2014 roku było ich ponad 2 mln.

Bezrobocie jest jednak zróżnicowane regionalnie, wciąż są województwa, w których jest ono na dwucyfrowym poziomie. Od lat najgorzej sytuacja prezentuje się w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosi 12,1%. Nie najlepiej jest jeszcze w dwóch województwach, w kujawsko-pomorskim i podkarpackim, gdzie dane wskazują na 10,5% i 10% mieszkańców bez pracy.

Bezrobocie będzie nadal spadać, a wśród czynników zmniejszających je należy wymienić: niekorzystną strukturę demograficzną polskiego społeczeństwa, a więc ubywających ludzi z rynku pracy, emigrację zarobkową i wzrost gospodarczy. Obniżenie wieku emerytalnego także przyczyni się do przyspieszenia tempa spadku bezrobocia, co szczególnie będzie odczuwalne już jesienią tego roku. W ciągu najbliższych lat polska gospodarka może mieć deficyt rąk do pracy, co stanie się poważnym wyzwaniem dla rządzących.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *