Ceny rosną najszybciej od 19 lat


NBP podał dane o inflacji bazowej w listopadzie, które nie napawają optymizmem. Inflacja bazowa jest najwyższa od 19 lat i wynosi 4,3% (po wyłączeniu cen żywności i energii). Wynik ten jest znacznie powyżej dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego, które wynosi 1 pkt procentowy.

Inflacja bazowa jest tą częścią inflacji, która jest związana z oczekiwaniami inflacyjnymi i presją popytową oraz która jest niezależna od szoków podażowych. Wskaźnik ten jest podstawą do oceny realizacji polityki pieniężnej banku centralnego w średnim okresie. Co zatem sugeruje obecny poziom inflacji bazowej? Niski poziom stóp procentowych jest nie do utrzymania w długim terminie i należy się spodziewać ich stopniowych podwyżek, być może już w 2021 roku. Bez podwyżek inflacja może wymknąć się spod kontroli, szczególnie w obliczu rosnącej od przyszłego roku płacy minimalnej.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *