Inflacja przyspiesza wzrost płac


GUS opublikował dane o dynamice wzrostu płac w maju, z których wynika, że płace wzrosły o 10,1%. Dwucyfrowa dynamika wzrostu płac była ostatnio odnotowana we wrześniu 2008 roku.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w maju 5 637,34 zł. Dynamika wzrostu płac wynika z nadrabiania zaległości przez polską gospodarkę po pandemicznym wychłodzeniu, ale jest także efektem narastającej inflacji i zwiększania się presji płacowej na pracodawców. Powstała dość niebezpieczna sytuacja spirali cenowo-płacowej, która może w przyszłych miesiącach niekorzystnie oddziaływać na ceny towarów i usług, jak również na rynek pracy. Do tego planowany jest także wzrost płacy minimalnej, który według rządowej propozycji ma wynosić 200zł.

Wzrost płac jest kluczowy dla utrzymania płynności finansowej ZUSu, bowiem podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy w przyszłym roku mogą więc odczuć dość drastyczny wzrost kosztów prowadzenia działalności.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *