Inflacja rośnie w siłę, RPP nie reaguje


Rada Polityki Pieniężnej wstrzymuje się z decyzją o podniesieniu stóp procentowych, choć już trzech jej członków poparło taki wniosek. Byli to Zubelewicz, E. Gatnar i Ł. Hardt. W styczniu inflacja wyniosła 4,4%, a więc znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%.

Nadal jest jednak spora grupa ekonomistów w RPP, która nie widzi podstaw do podnoszenia stóp procentowych. Jest to uzasadnione spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego. Jeden z członków Rady, Eryk Łon składa nawet wnioski o obniżenie stóp procentowych. Sytuacja nie jest łatwa do interpretacji, z punktu widzenia ochrony konsumentów przed inflacją, wymagana byłaby interwencja w kierunku podwyżki stóp procentowych, natomiast z punktu widzenia ochrony wzrostu gospodarczego, nie należałoby robić nic lub nawet delikatnie obniżyć stopy procentowe. Większość członków Rady wstrzymuje się z decyzją i czeka na rozwój wydarzeń. A ten jest niepokojący. Epidemia koronawirusa i zagrożenia z nią związane mogą przyczynić się do dalszego wyhamowania gospodarki, co na pewno nie skłoni członków Rady do wzrostu zainteresowania podwyżką stóp procentowych.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *