Inflacja rośnie w siłę, RPP nie reaguje


Rada Polityki Pieniężnej wstrzymuje się z decyzją o podniesieniu stóp procentowych, choć już trzech jej członków poparło taki wniosek. Byli to Zubelewicz, E. Gatnar i Ł. Hardt. W styczniu inflacja wyniosła 4,4%, a więc znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%.

Nadal jest jednak spora grupa ekonomistów w RPP, która nie widzi podstaw do podnoszenia stóp procentowych. Jest to uzasadnione spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego. Jeden z członków Rady, Eryk Łon składa nawet wnioski o obniżenie stóp procentowych. Sytuacja nie jest łatwa do interpretacji, z punktu widzenia ochrony konsumentów przed inflacją, wymagana byłaby interwencja w kierunku podwyżki stóp procentowych, natomiast z punktu widzenia ochrony wzrostu gospodarczego, nie należałoby robić nic lub nawet delikatnie obniżyć stopy procentowe. Większość członków Rady wstrzymuje się z decyzją i czeka na rozwój wydarzeń. A ten jest niepokojący. Epidemia koronawirusa i zagrożenia z nią związane mogą przyczynić się do dalszego wyhamowania gospodarki, co na pewno nie skłoni członków Rady do wzrostu zainteresowania podwyżką stóp procentowych.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *