Moody’s potwierdziła rating Polski i podwyższyła jego perspektywę


Agencja Moody’s potwierdziła rating Polski na poziomie A2 i podwyższyła jego perspektywę do „stabilnej” z „negatywnej”, w jakiej znajdował się od maja zeszłego roku. Jest to wynikiem ograniczenia ryzyka nadmiernego poluzowania polityki fiskalnej (deficyt budżetowy utrzymuje się poniżej 3%, a dług publiczny jest stabilny w okolicach 55% PKB) oraz tego, że działania rządu niosą mniejsze ryzyka dla klimatu inwestycyjnego i napływu inwestycji.

Agencja nie szczędzi pochwał pod adresem naszego kraju i rządu, podkreśla solidne podstawy polskiej gospodarki, jej atrakcyjność inwestycyjną, duże perspektywy rozwojowe, a także bardziej przewidywalną i stabilną politykę rządu. Agencja docenia działania rządu, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego, w postaci Planu Morawieckiego. Komplementuje także rząd za odstąpienie od planu konwersji denominowanych we frankach szwajcarskich kredytów hipotecznych na walutę krajową, która to operacja mogłaby skutkować destabilizacją polskiego sektora bankowego.

Moody’s dostrzega też pewne zagrożenia, związane z obniżeniem wieku emerytalnego i wydatkami socjalnymi, ale jednocześnie zauważa rosnące wpływy z podatków. W porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r, w pierwszych trzech miesiącach nowego roku, wpływy z VAT wzrosły o 40%, z CIT o 15%, zaś z PIT o 5%. Stwierdza również, że kontrola korupcji oraz przestrzeganie rządów prawa wspierają siłę instytucjonalną państwa.

Moody’s przedstawia szacunki, z których wynika, że w latach 2017-2021 wielkość polskiego długu publicznego ustabilizuje się na poziomie ok 55% PKB, a przeciętne tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 3,2% rocznie, natomiast deficyt sektora publicznego sięgnie 2,8% PKB.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *