Moody’s utrzymuje rating Polski, zmienia perspektywę


Cały piątek trwało w Polsce wyczekiwanie na to, co zrobi Moody’s. Informacja dotycząca ratingu naszego kraju miała być podana zaraz po zamknięciu sesji na forexie, jednak z powodu awarii serwerów, pojawiła się dopiero w nocy polskiego czasu. Agencja utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, jednak obniżyła perspektywę ratingu ze stabilnej do negatywnej. Jest to więc łagodniejsza forma oceny, niż wcześniejsza, ze strony Standard & Poor’s.

W komunikacie agencja podała dwa powody obniżenia perspektywy na negatywną:

1) ryzyko fiskalne, związane ze znacznym wzrostem wydatków bieżących, jak również z prawdopodobnym obniżeniem wieku emerytalnego;
2) pogorszenie się klimatu inwestycyjnego w stronę bardziej nieprzewidywalnej polityki i ustawodawstwa, spowodowane niejasną ustawą odnośnie konwersji walutowych kredytów hipotecznych oraz długotrwałym patem między rządem a krajowym Trybunałem Konstytucyjnym.

Agencja jednak potwierdza, że polski rating A2 jest oparty na solidnych podstawach ekonomicznych, gospodarka naszego kraju jest silna, zdywersyfikowana i odporna na wszelkie zewnętrzne presje, a nasz PKB wykazuje wysoką tendencję zwyżkową.

Agencja wymienia także czynniki, które mogą w przyszłości wpływać na rating. Na jego obniżenie może mieć wpływ m.in.: pogorszenie się sytuacji fiskalnej oraz/lub istotne osłabienie klimatu inwestycyjnego w następstwie wdrażania proponowanych działań rządu, a także przedłużający się konflikt (lub jego eskalacja) między rządem a Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast konsolidacja fiskalna, prowadząca do zmniejszenia deficytu strukturalnego oraz poprawa długoterminowej stabilności systemu zabezpieczenia społecznego, czy też ram instytucjonalnych, będą wpływać pozytywnie na perspektywy ratingu.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *