Pierwsza recesja w historii III RP


Opublikowane dzisiaj przez GUS dane o dynamice PKB, czyli szybki szacunek PKB za II kwartał 2020 r., oznaczają, że polska gospodarka po raz pierwszy od 89 roku znalazła się w technicznej recesji, notując dwa ujemne kwartały z rzędu. Jest to rzecz jasna efekt jej zamrożenia w wyniku pandemii koronawirusa.

Szacunki ekonomistów zakładały średnio spadek PKB o 8,6% rdr. i niewiele różniły się od faktycznego wstępnego pomiaru, który wyniósł -8,2% rdr. Względem poprzedniego kwartału PKB spadł nieco więcej, bo o 8,9%. Poprzedni wynik kwartalny był na poziomie -0,4%, więc obecny oznacza wystąpienie recesji. Nie musi to być jednak trwałe zjawisko, gospodarka szybko wraca do stanu sprzed epidemii i wynik kolejnego kwartału może zrekompensować ten ubytek. Jeśli natomiast ostatni kwartał będzie także dodatni, to cały rok może nawet zamknąć się na niewielkim plusie. Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej i wprowadzania lokalnych obostrzeń, jak również otoczenia międzynarodowego. Gospodarki strefy euro spowolniły znacznie bardziej niż Polska, co może zwiastować trudności dla polskich eksporterów.

Na pełny raport GUS o danych o PKB w II kw. trzeba będzie poczekać do 31 sierpnia.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *