PKB na minusie, ale niższym niż oczekiwano


Wstępny odczyt PKB za ostatni kwartał 2020 roku, przeprowadzony przez GUS, wykazał niższy spadek jego wartości niż oczekiwali ekonomiści. PKB spadł o 2,8% rdr i o 0,7% kdk, natomiast szacunki wskazywały na odpowiednio -3,0% rdr i -1,0% kdk. Oznacza to jednak, że polska gospodarka ponownie pogrążyła się w tzw. technicznej recesji, czyli spadku PKB przez dwa kwartały z rzędu.

W 2020 roku PKB skurczył się o 2,8%, co jest pierwszą taką sytuacją od początku transformacji. Spadek PKB jest jeszcze głębszy, jeśli weźmie się pod uwagę wcześniejsze projekcje tego wskaźnika. Polska gospodarka miała się rozwijać w 2020 roku w tempie 3,6% (wg NBP), a więc straciła w sumie 6,4%. Odrobienie tych strat nie nastąpi szybko, nawet jeśli tempo rozwoju w kolejnych latach będzie utrzymywać się na poziomie 3-4% rocznie. KE przedstawiła prognozy, z których wynika, że Polski PKB na koniec 2021 roku będzie jedynie o 0,2% wyższy niż w roku 2019. Oznacza to stratę 6,7% PKB w ciągu dwóch lat. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa praktycznie zatrzymały gospodarkę w miejscu na dwa lata. Najlepiej z kryzysem wywołanym pandemią poradziła sobie Irlandia, której gospodarka w ciągu dwóch lat wzrośnie aż o 6,5%.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *