Polska otrzyma ogromne wsparcie z Funduszu Odbudowy UE


Na zakończonym szczycie UE w sprawie budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy po epidemii koronawirusa ustalono, że ogólna wartość środków przeznaczonych do podziału między państwa unijne wyniesie 1,824 bln euro, zaś sam Fundusz Odbudowy będzie opiewał na 750 mld euro.

Polsce przypadnie 139 mld euro w bezpośrednich dotacjach, a z pożyczkami ok. 173 mld euro, czyli łącznie ok. 750 mld złotych. Z samego Funduszu Odbudowy będzie to ok. 60 mld euro. Polska znów będzie największym beneficjentem polityki spójności i otrzyma z tego tytułu 66,8 mld euro. Gdyby nie Fundusz Odbudowy środki dla Polski byłyby mniejsze niż w poprzednim budżecie o ok. 100 mld euro, jest to spowodowane rozwojem gospodarczym Polski na przestrzeni ostatnich lat. Złą informacją jest to, że polscy rolnicy na pewno nie zrównają się poziomem dopłat z rolnikami zachodnich państw, budżet rolnictwa został zmniejszony o 5%. Składka Polski w okresie nowego budżetu wyniesie ok. 40 mld euro. W projekcie zostały zapisane nowe podatki, które będą obowiązywać w UE, m.in: opłata od plastiku, cyfrowa, finansowa, czy od handlu emisjami CO2. Podatki te będą odprowadzane bezpośrednio do budżetu UE, a nie krajowego.

Negocjacje budżetowe nie były łatwe, grupa oszczędnych państw chciała większych cięć, ale nie wszystkie jej postulaty zostały uwzględnione. Powiązanie wypłat z praworządnością zostało określone niejasno i będzie jeszcze doprecyzowane przez KE.

 

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *