Standard & Poor’s podtrzymuje rating i perspektywę


Agencja Standard & Poor’s, podobnie jak dwa tygodnie temu Fitch, nie zmieniła ratingu Polski, pozostawiając go na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.

S&P podkreśla, że Polska posiada zdywersyfikowaną gospodarkę, dobrze wykształconą siłę roboczą, sprzyja jej także członkostwo w UE, które zapewnia dostęp do wspólnotowego rynku. Polska może się również pochwalić możliwym do obsłużenia poziomem długu publicznego i prywatnego, solidnymi wskaźnikami dotyczącymi pozycji zewnętrznej gospodarki oraz relatywnie głębokim krajowym rynkiem kapitałowym.

Agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 rok do 3,9% z 3,4%, a na 2020 rok do 3,1% z 3,0%. Agencja przewiduje, że wzrost płac realnych, inwestycje publiczne finansowane ze środków UE oraz stymulacja fiskalna powinny wspierać wzrost gospodarczy Polski w bieżącym roku. Zdaniem analityków agencji, średni nominalny 7% wzrost wynagrodzeń nie powinien pogorszyć konkurencyjności polskiej gospodarki, szczególnie, że wynagrodzenia w Polsce są relatywnie niskie, na poziomie 30% strefy euro. Główny analityk agencji S&P Global Ratings Frank Gill, który zajmuje się Polską, podkreśla, że Polska posiada dużą przestrzeń fiskalną, luka VAT w Polsce wynosi jeszcze 12,5%.

Agencja podtrzymała prognozy deficytu sektora finansów publicznych Polski na 2019 rok na poziomie 1,5% PKB i podwyższyła szacunek deficytu na 2020 rok do 2,6% PKB z 2,0%, a na 2021 rok do 2,6% PKB z 2,0%.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *