Wzrost PKB powyżej oczekiwań


Polska gospodarka nieco zwalnia w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale tempo wzrostu PKB nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. GUS w szybkim szacunku podał, że w I kwartale tego roku PKB urósł o 4,6%, wobec oczekiwanych 4,5% przez analityków.

Jak wynika ze wstępnych danych, polska gospodarka w I kwartale wytworzyła łącznie wartość 2 115,7 mld zł. Szybsze tempo wzrostu zostało odnotowane w obszarze przemysłu i budownictwa, a niższe w handlu i naprawach. Nastąpił również wzrost produkcji w górnictwie i wydobyciu o 6,5% r/r wobec spadku 1,8% w I kwartale 2018 r. W szeroko pojętych usługach tempo wzrostu może być niższe niż PKB dla całej gospodarki.

Kolejny, dokładniejszy już szacunek PKB za I kwartał, zostanie opublikowany 31 maja br.

 

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *