Wzrost PKB za 2019 rok niższy od oczekiwań


Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że wzrost gospodarczy Polski w 2019 roku wyniósł 4%. Jest to wynik niższy od oczekiwań analityków (4,2%) i znacznie niższy niż wzrost w roku 2018 (5,1%).

Głównymi składowymi PKB były konsumpcja prywatna (2,2%) i inwestycje (1,4%). Wpływ konsumpcji prywatnej gospodarstw domowych na wzrost PKB spadł w porównaniu z zeszłym rokiem (2,5%), pomimo dokonanych transferów socjalnych, wynikających z rozszerzenia programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, czy znaczącego wzrostu wynagrodzeń. Spadająca konsumpcja ma związek z coraz większą ilością osób przechodzących co roku na emeryturę, która ze względu na swoją skromną wysokość powoduje ograniczenie wydatków.

Obecny rok może przynieść jeszcze niższy wzrost PKB, z powodu osłabienia globalnej koniunktury i nasilających się problemów demograficznych. Ostateczne dane na temat wzrostu PKB za cały 2019 rok zostaną podane przez GUS 28 lutego.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *