Międzynarodowe Forum Regionalnych Inicjatyw Społecznych w Sienie

W dniach 16-17 czerwca 2011 odbędzie się w Sienie, we Włoszech, Międzynarodowe Forum Regionalnych Inicjatyw Społecznych, organizowane przez ForTeS – Fundację ‘Szkoła dla Trzeciego Sektora’ – i  REVES– Europejską Sieć Miast i Regionów Na Rzecz Gospodarki Społecznej. Uczestnicy forum zastanowią się nad sposobami jak najpełniej wykorzystać potencjał regionalnych inicjatyw społecznych, aby wzmocnić spójność społeczną poprzez poprawę życia wszystkich mieszkańców.