Przedstawiciele Fundacji Barka rozmawiają w Brukseli nt. pomocy Afryce

28 i 29 lutego w Brukseli gościli przedstawiciele Fundacji Barka oraz współpracujących z nią brytyjskich stowarzyszeń działających w obszarze ekonomii społecznej. Głównym tematem spotkań był nowy projekt poznańskiej fundacji – „Wielkopolska gospodarka społeczna wspiera rozwój regionów afrykańskich”, w wyniku którego powstało niedawno pierwsze Centrum Integracji Społecznej w Kenii. Tomasz Sadowski oraz dyrektor Barki UK Ewa Sadowska odbyli również spotkania związane z przygotowaniami do utworzenia międzynarodowej sieci przedsiębiorczości społecznej Barka z siedzibą w Brukseli. 

Wizytę rozpoczęło spotkanie w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy (EuropeAid) Komisji Europejskiej i rozmowy nt. możliwości finansowania projektów dla Afryki z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz budżetu UE. Przedstawiciele Barki i ich brytyjscy współpracownicy przedstawili również swój najnowszy projekt byłemu przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Jerzemu Buzkowi. Delegację gościł także wielkopolski europoseł Filip Kaczmarek, członek Komisji ds. Rozwoju. Spotkanie dotyczyło pomocy rozwojowej w zakresie gospodarki społecznej w Afryce.

W przedstawicielstwie Wielkopolski w Brukseli Tomasz i Ewa Sadowscy oraz ich brytyjscy współpracownicy  odbyli spotkanie z przedstawicielami belgijskiej organizacji świadczącej usługi doradztwa administracyjno-finansowego dla międzynarodowych sieci realizujących projekty unijne. Przyszła sieć Barka w Brukseli zrzeszać ma współpracujące od lat z wielkopolską fundacją samorządy i organizacje z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Kenii.

Ponadto, delegacja Barki brała udział w spotkaniu Zarządu Europejskiej Sieci Regionów i Miast na rzecz Gospodarki Społecznej REVES. Rezultatem tego spotkania było oficjalne przyjecie Fundacji Barka jako członka sieci.

Dopełnieniem wizyty Barki w Brukseli było spotkanie w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym z Lucą Jahier, który jest sprawozdawcą szczególnie interesującej w kontekście nowego projektu opinii „Jaka powinna być rola i perspektywy afrykańskiej gospodarki społecznej we współpracy na rzecz rozwoju?”. Przedstawiciele Barki spotkali się również z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, który był odpowiedzialny za realizację programu EQUAL w Polsce. Oba te spotkania dostarczyły cennych informacji do planowanej przez poznańską fundację realizacji pilotażowego programu „Equal Europy dla Afryki”.

BIURO INFORMACYJNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI
Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli