Spotkanie w Hamburgu i przedłużenie projektu pilotażowego

W dniach 14 i 15 lipca 2011 przedstawiciele Barki UK i Fundacji Barka wzięli udział w spotkaniu z Radą Miasta Hamburga, Polskim Konsulatem w Hamburgu i Misja Dworcową, aby podsumować rezultaty pracy w pilotażowym projekcie Barki i Misji Dworcowej mającym na celu wsparcie dla migrantów z Europy wschodniej w Hamburgu. Sukces sześciomiesięcznego projektu  prowadzonego od dnia 01.11.2011 do dnia 25.05.2011 jest jednoznaczny. Odbyły się 1962 spotkania i kontakty z 418 osobami z Europy Wschodniej i Centralnej: 55 osób powróciło do swoich krajów pochodzenia i weszło w programy readaptacyjne lub powróciło do rodzin w tym: 49 osób wróciło do Polski, 2 osoby do Rumunii, 2 osoby do Słowacji i 2 na Litwę. Rezultaty projektu przedstawiono w poniższej prezentacji.

Na spotkaniu uzgodniono, że projekt zostanie przedłużony do maja 2012. Rada Miejska w Hamburgu została oficjalnie partnerem w projekcie.