Agencja Standard & Poor’s nie zmieniła ratingu Polski


Podobnie jak Fitch i Moody’s, agencja Standard & Poor’s nie zmieniła ratingu kredytowego Polski, który wynosi A-. Nie ma również zmian, jeśli chodzi o perspektywę ratingu, pozostaje ona stabilna.

Analitycy S&P, uzasadniając swoją decyzję, podkreślają wysoki wzrost gospodarczy Polski, sięgający 4,3%, a także procykliczną politykę rządu, która wyniesie ponad 1,6% PKB w tym i następnym roku. S&P podwyższyła prognozę wzrostu polskiego PKB w 2019 roku do 4,3% z 4,1% i do 3,2% z 3,1% w roku 2020. Agencja nie spodziewa się wystąpienia znaczących ryzyk dla stabilności fiskalnej i makroekonomicznej naszego kraju, mimo poluzowania polityki fiskalnej. Stabilności finansów nie powinien również naruszyć niekorzystny dla banków wyrok TSUE.

Agencja wyznaczyła także nowe prognozy deficytu finansów publicznych, które wynoszą odpowiednio 1,5% w 2019 roku i 2,5% w 2020 i 2021 roku. Analitycy agencji dodają, że w długim terminie polskie finanse publiczne odczują presję ze strony pogarszającej się sytuacji demograficznej i obniżenia wieku emerytalnego. Jako nadzieję na poprawę tej sytuacji wskazano wprowadzenie PPK.

Agencja odnosi się również do zapowiadanego wzrostu płac i uważa, że nie wpłynie on na konkurencyjność Polski, ponieważ koszty pracy w Polsce i tak należą do najniższych w UE (30% średniej UE).

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *