Bezrobocie wciąż spada, piąty miesiąc z rzędu


Czerwiec to kolejny już miesiąc, w którym stopa bezrobocia spada. Najnowsze dane GUS pokazują, że bez pracy pozostaje 7,1% Polaków, czyli w porównaniu z majem to wynik lepszy o 0,3%, a od stycznia już o 1,5%. Bez pracy jest nadal 1 mln 150 tys. osób, ale trzeba podkreślić, że jeszcze w 2014 roku było ich ponad 2 mln.

Bezrobocie jest jednak zróżnicowane regionalnie, wciąż są województwa, w których jest ono na dwucyfrowym poziomie. Od lat najgorzej sytuacja prezentuje się w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosi 12,1%. Nie najlepiej jest jeszcze w dwóch województwach, w kujawsko-pomorskim i podkarpackim, gdzie dane wskazują na 10,5% i 10% mieszkańców bez pracy.

Bezrobocie będzie nadal spadać, a wśród czynników zmniejszających je należy wymienić: niekorzystną strukturę demograficzną polskiego społeczeństwa, a więc ubywających ludzi z rynku pracy, emigrację zarobkową i wzrost gospodarczy. Obniżenie wieku emerytalnego także przyczyni się do przyspieszenia tempa spadku bezrobocia, co szczególnie będzie odczuwalne już jesienią tego roku. W ciągu najbliższych lat polska gospodarka może mieć deficyt rąk do pracy, co stanie się poważnym wyzwaniem dla rządzących.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *