Coraz gorsze nastroje konsumenckie gospodarstw domowych


GUS przedstawił nowe dane dotyczące nastrojów konsumenckich. Wynika z nich, że pandemia źle wpływa na skłonność konsumentów do zakupów i ich plany wydatkowe na najbliższe miesiące.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) zanotował spadek o 5 pkt w ujęciu m/m i wyniósł -20 pkt w październiku br, natomiast wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) spadł o 3,2 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł -19,2. Oba wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia wskaźników oznacza, że więcej jest konsumentów nastawionych optymistycznie niż pesymistycznie (i odwrotnie). Z subindeksów wskaźników można odczytać, że największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 9 pkt i 7,3 pkt).

Dla 85,2% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, badanie przeprowadzono w okresie 5-14 października na próbie 1 161 osób, metodą wywiadu telefonicznego.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *