Fitch podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski


Agencja ratingowa Fitch zmieniła prognozę wzrostu gospodarczego Polski. Jej aktualna prognoza zakłada, że Polski PKB urośnie w 2021 roku o 4,1%, wobec wcześniej planowanych 3,3%. Z kolei za rok nasz wzrost PKB ma być nieco niższy niż szacowano w grudniu i wynieść 4,7%, zamiast 5,1%. Fitch przewiduje też, że w 2022 roku nastąpi pierwsza podwyżka stóp procentowych o 20 pkt bazowych.

Fitch oczekuje, że proces odbudowy gospodarki zostanie odłożony w czasie co najmniej na II kw., gdy konsumpcja prywatna pozostanie niska, przy ostrożnych nastrojach gospodarstw domowych. Jednocześnie produkcja przemysłowa, a do mniejszego stopnia także sektor budowlany pozostaną odporne, więc podwyższyliśmy prognozy wzrostu PKB w 2021 r. w górę o 0,8 pkt. proc. względem grudnia” – napisano w raporcie.

Odłożony popyt oraz inwestycje, które będą napędzane przez środki z unijnego Funduszu Odbudowy oraz nowych Wieloletnich Ram Finansowych, podbiją wzrost do 4,1 proc. w 2021 r. i 4,7 proc. w 2022 r., przy domknięciu luki popytowej. Kontrybucja do wzrostu ze strony eksportu netto będzie przygaszona, co odzwierciedlać będzie mocniejszy wzrost importu związany z solidnymi inwestycjami krajowymi oraz popytem konsumpcyjnym” – dodano.

Fitch prognozuje, że inflacja w Polsce na koniec bieżącego roku wyniesie 2,5%, a więc będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP. Natomiast w roku 2022 może osiągnąć wartość 3,5%. Presja inflacyjna będzie związana z wzrostem cen energii, podatków oraz większym popytem krajowym.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *