Gospodarka zwalnia, ale jej wzrost nadal imponuje


Według wstępnych szacunków PKB, opublikowanych przez GUS, polski wzrost gospodarczy w II kwartale tego roku wyniósł 4,4%. Analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 4,5%.

Wobec obserwowanego spowolnienia w światowej gospodarce, wzrost na poziomie 4,4% można uznać za znakomity wynik. Tym bardziej, że gospodarka niemiecka, z którą do niedawna Polska była mocno związana, przeżywa kryzys. Pogarszają się także inne czynniki zewnętrzne, trwa wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, oddziałująca na obie gospodarki, czego efektem jest spadek zamówień w Europie. Polska na tym tle wydaje się na razie bezpieczną przystanią, ze stabilnymi perspektywami dalszego wzrostu. Cel na ten rok, czyli wzrost PKB o 4% nie wydaje się zagrożony. Dalsze osłabienie wzrostu gospodarczego w UE, twardy Brexit i eskalacja wojny handlowej mogą jednak spowodować wyhamowanie naszej gospodarki w kolejnych kwartałach.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *