Komisja Europejska podnosi prognozy wzrostu PKB dla Polski


Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2021 i 2022 roku. W porównaniu z szacunkami z lutego KE zmieniła tempo wzrostu PKB z 3,1 do 4% w tym roku i z 5,1 do 5,4% w roku 2022.

Po spowolnieniu w pierwszej połowie 2021 r. z uwagi na ponowne wprowadzenie restrykcji epidemicznych ożywienie nabierze tempa w II połowie roku, będąc napędzane przez odłożony popyt oraz odbudowę gospodarek głównych partnerów handlowych Polski. W 2022 r. inwestycje oraz reformy wskazane w Krajowym Planie Odbudowy mogą być w pełni wdrażane, co również napędzałoby wzrost PKB” – napisano w raporcie.

Komisja Europejska przedstawiła również prognozy innych istotnych wskaźników gospodarczych dla Polski na lata 2021-22, które przedstawia poniższa tabela.

Prognozy wybranych wskaźników KE dla Polski
2021 2022
PKB 4,0 5,4
Spożycie prywatne 4,2 5,9
Spożycie publiczne 3,3 3,3
Eksport 8,8 6,9
Import 9,2 7,3
Kontrybucja do wzrostu
Popyt krajowy 3,6 5,2
Zapasy 0,0 0,0
Eksport netto 0,4 0,2
Zatrudnienie 0,0 0,2
Stopa bezrobocia 3,5 3,3
Jednostkowe koszty pracy 1,8 0,7
Oszczędności gosp. domowych 6,7 3,1
HICP 3,5 2,9

Komisja Europejska prognozuje dla Polski w 2021 roku najniższe bezrobocie spośród krajów UE, na poziomie 3,5%. W kolejnym roku ma ono jeszcze spaść do 3,3%.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *