Komisja Europejska prognozuje szybszy wzrost PKB Polski


Komisja Europejska w swoich cyklicznych prognozach dotyczących gospodarek europejskich oszacowała, że w 2018 roku PKB Polski wzrośnie o 4,8%. Jest to lepsza prognoza niż majowa, kiedy to KE oceniła, że w 2017 roku wzrost gospodarczy Polski wyniósł 4,6%, zaś w 2018 roku osiągnie 4,3%.

Głównym sprawcą tego wzrostu ma być konsumpcja prywatna, wspierana przez rozwój rynku pracy, wzrost płac i silne zaufanie konsumentów. Co więcej, aktywność inwestycyjna w sektorze publicznym ma pozostać na wysokim poziomie, wsparta funduszami unijnymi. Natomiast aktywność inwestycyjna w sektorze prywatnym będzie się rozwijać.

Niestety, w przyszłym roku czeka nas spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. W 2019 roku PKB Polski wzrośnie o 3,7%, a w 2020 roku będzie to już tylko 3,3%. Powodem wolniejszego tempa wzrostu polskiego PKB będzie sytuacja w pozostałych krajach europejskich, w których spodziewany jest spadek koniunktury gospodarczej.

 

 

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *