Po 11 miesiącach znaleziono w końcu deficyt budżetowy


Ministerstwo Finansów poinformowało, że w listopadzie pojawił się w końcu deficyt budżetowy w wysokości 2,4 mld zł. Po wielu miesiącach nadwyżki budżetowej w końcu kasa państwa opustoszała, jednak i tak jest to znakomity wynik finansów publicznych. Planowany deficyt budżetowy na ten rok wynosi bowiem aż 59,35 mld zł.

Dobra kondycja finansów publicznych jest wynikiem większych dochodów z tytułu podatków. Jak podaje Ministerstwo Finansów dochody z podatku VAT były wyższe o 20,3 % (tj. ok. 24,7mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier zwiększyły się o 4,2 % (2,6 mld zł), zaś wpływy z PIT wzrosły o 8,6 % (3,7 mld zł), a z CIT o 12,9 % (3,1 mld zł). Całkowite dochody budżetu państwa są wyższe o 28,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Nie wiadomo ile wyniesie ostateczny deficyt, będzie to zależało od rozliczeń związanych ze zwrotem podatku VAT, czy poziomem polskich inwestycji publicznych. Jednak najprawdopodobniej będzie on znacznie niższy niż pierwotnie zakładano.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *