Polska z najwyższą inflacją w Unii Europejskiej


Z najnowszych danych dotyczących inflacji, które opublikował Eurostat, wynika, że Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród państw unijnych o najwyższym przyroście tego wskaźnika. Dane te różnią się od tych, podawanych przez GUS o 1,2%.

Według miar Eurostatu inflacja w Polsce wyniosła w marcu 4,4%, natomiast według GUS 3,2%. Rozbieżność wynika z różnych koszyków inflacyjnych stosowanych przez oba urzędy statystyczne. Tak wysoka inflacja była w Polsce odnotowana ostatnio w 2011 roku, gdy wskaźnik osiągnął poziom 4,6%. Jest to o tyle niepokojące, że obecnie dzieje się w warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej i przy niemal zerowym poziomie stóp procentowych. Ewentualne przekroczenie stanu alarmowego inflacji, a za taki na pewno należałoby uznać poziom 5%, powinno wiązać się z natychmiastową podwyżką stóp procentowych. Nie jest to jednak obecnie w ogóle brane pod uwagę przez RPP, a głównym argumentem przeciw pozostaje trudna sytuacja gospodarcza związana z pandemią Covid-19. Najbardziej cierpią na tym polscy konsumenci, którzy widzą coraz droższe produkty i usługi. Spowoduje to presję na podwyżki pensji, co z kolei da kolejny impuls proinflacyjny. Sytuacja powoli wymyka się spod kontroli, a skutki beztroskiego dodruku pieniądza mogą doprowadzić do stagflacji, zamiast szybkiego wzrostu gospodarczego.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *