W drugim kwartale PKB nadal powyżej 5%


GUS opublikował wstępne dane o PKB w drugim kwartale. Polska gospodarka odnotowała w nim wzrost na poziomie 5,1%. W porównaniu z zeszłym kwartałem jest to spadek o 0,1%. Dane wyrównane sezonowo, a więc oczyszczone z wpływu różnic w liczbie dni roboczych, wskazują na wzrost w pierwszym półroczu o 5%. Wśród krajów UE, które podały dotychczas dane, to najlepszy wynik.

Minister finansów Teresa Czerwińska studzi nieco optymistyczny nastrój, twierdząc że rok 2018 stanowi szczyt koniunktury. Widoczne jest już niższe tempo wzrostu w ujęciu kwartalnym, które w drugim kwartale wyniosło 0,9% wobec 1,6% kwartał wcześniej. W ostatnich swoich projekcjach NBP podaje spadek dynamiki wzrostu gospodarczego w 2019 roku do 3,8%, a następnie do 3,5% w 2020 roku. Będzie to spowodowane niższym wzrostem gospodarczym w Europie, a także narastającymi problemami z dostępem do pracowników i malejącymi transferami unijnymi z bieżącej perspektywy budżetowej.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *