Wysoki wzrost gospodarczy w I kwartale 2014 roku


GUS podał tempo wzrostu PKB za pierwszy kwartał 2014 roku, wyniosło ono 3,3%, znacznie powyżej oczekiwań ekonomistów. Oznacza to, że polska gospodarka nabiera rozpędu, gdyż w poprzednim kwartale powiększyła się o 2,7%. Dane te są jak na razie szacunkowe, pełny odczyt, uwzględniający wzrost PKB z podziałem na poszczególne jego źródła, poznamy niebawem. Wygląda jednak na to, że kryzys ukraiński nie oddziałuje na naszą gospodarkę w negatywny sposób, a jeśli będziemy utrzymywać takie tempo wzrostu przez kolejne kwartały, wzrost całoroczny może być znacznie wyższy niż w planach budżetowych. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nasz kraj ma się w tym roku rozwijać w tempie 3% PKB, , a w 2015 r. przyspieszyć do 3,4%. Być może scenariusz przyszłoroczny uda się zrealizować w tym roku. Należy przypomnieć, że budżet państwa oparto o założenie wzrostu PKB na poziomie 2,5%.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *