Wzrost PKB w 2017 roku wyniósł 4,6%


Pierwsze szacunki GUS pokazują, że polskie PKB wzrosło w 2017 roku o 4,6%, co oznacza wynik nieznacznie lepszy od oczekiwań. Analitycy przewidywali wzrost w przedziale 4,4-4,6%.

GUS wskazał również składowe wzrostu PKB:

  • popyt krajowy – wzrósł realnie o 4,7% wobec wzrostu o 2,2% w 2016 roku
  • spożycie ogółem zwiększyło się o 4,2%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 4,8%. W 2016 roku było to odpowiednio: 3,4 i 3,9%
  • akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 6,4%, w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,4% wobec spadku odpowiednio o 1,9 i o 7,9% rok wcześniej
  • stopa inwestycji w gospodarce narodowej wyniosła 18%

Publikacja GUS nie jest jeszcze ostatecznym wynikiem, ale optymistycznie wpływa na prognozy wzrostu na 2018 rok, które są szacowane na 4%.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *