Wzrost PKB za 2019 rok niższy od oczekiwań


Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że wzrost gospodarczy Polski w 2019 roku wyniósł 4%. Jest to wynik niższy od oczekiwań analityków (4,2%) i znacznie niższy niż wzrost w roku 2018 (5,1%).

Głównymi składowymi PKB były konsumpcja prywatna (2,2%) i inwestycje (1,4%). Wpływ konsumpcji prywatnej gospodarstw domowych na wzrost PKB spadł w porównaniu z zeszłym rokiem (2,5%), pomimo dokonanych transferów socjalnych, wynikających z rozszerzenia programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, czy znaczącego wzrostu wynagrodzeń. Spadająca konsumpcja ma związek z coraz większą ilością osób przechodzących co roku na emeryturę, która ze względu na swoją skromną wysokość powoduje ograniczenie wydatków.

Obecny rok może przynieść jeszcze niższy wzrost PKB, z powodu osłabienia globalnej koniunktury i nasilających się problemów demograficznych. Ostateczne dane na temat wzrostu PKB za cały 2019 rok zostaną podane przez GUS 28 lutego.

Comment!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *